Licencirani kursevi

B1

Ovo je niži srednji nivo na kome već možete potpuno samostalno da se sporazumijevate, a putovanje u inostranstvo ne predstavlja nikakvu poteškoću.
Moći ćete da se snađete u skoro svakoj situaciji u kojoj vam je potreban engleski - sve ono što ste učili ranije postaje opširnije: možete da diskutujete o mnogim temama, da pričate o svojim planovima i da svoje razloge za npr. neku odluku detaljnije obrazložite.
Ovo je nivo poslije kog konačno možete da kažete da govorite engleski jezik.