Licencirani kursevi

C1

Kada neko posjeduje znanje ovog naprednog nivoa, to znači da je jezikom ovladao skoro potpuno.
Moći ćete da čitate novine i romane u originalu. Razgovor sa bilo kim će se odvijati bez zastoja, čak i sa izvornim govornicima.
Filmove ćete moći da gledate bez prevoda i razumijete skoro sve.
Možete očekivati obogaćivanje svog engleskog, učenje kako da jednu stvar kažete na više načina, a da vas razumije samo neko ko je takođe na visokom nivou (Na primjer, rečenica ’’I’m feeling blue’’ bi se bukvalno prevela kao ,,Osećam se plavo’’, ali zapravo znači da se osećate tužno ili depresivno).