Privatni časovi

Predškolski uzrast

Privatni časovi za decu predškolskog uzrasta podrazumevaju rad sa decom prilagođen uzrastu i interesovanjima deteta. Časovi su zanimljivi, teme su interesante deci i lako mogu da zaokupiraju njihovu pažnju, samim tim se javlja i interesovanje za jezikom i učenjem. Nastava se organizuje individualno i grupno, dva puta sedmično. Učenje je bazirano na igri, muzici, kreativnim zadacima i projektima, dodatnim materijalimai slično.