Privatni časovi

Srednja škola

Časovi engleskog jezika za srednjoškolce koncipirani su tako da budu dinamični, interaktivni i tematski prijemčivi tinejdžerima, kako bi na što zanimljiviji način savladali gramatiku i leksiku engleskog jezika. Naši predavači su tu da pomognu u izradi domaćih zadataka, pripremama za pismene i kontrolne zadatke kao i polaganju mature.

Kontaktirajte nas za više informacija!